0. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

- = nadeel Wat mag het het kosten? bedragen x € 1.000
Bestuur en ondersteuning Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Baten 956 448 463 370 370 370
0.1 Bestuur 1 1 1 1 1
P010 Bestuursorganen 1 1 1 1 1
0.2 Burgerzaken 433 343 427 335 335 335
P061 Burgerzaken 364 273 358 265 265 265
P110 Openbare orde en veiligheid 69 69 69 69 69 69
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 524 105 35 35 35 35
P821 Eigendommen 524 105 35 35 35 35
Lasten 2.590 2.798 2.498 2.443 2.360 2.360
0.1 Bestuur 1.456 1.688 1.638 1.630 1.630 1.630
P010 Bestuursorganen 1.228 1.509 1.459 1.451 1.451 1.451
P020 Bestuurlijke samenwerking 76 79 79 79 79 79
P040 Bestuursondersteuning 8 6 6 6 6 6
P050 Bestuursinstrumenten 145 94 94 94 94 94
0.2 Burgerzaken 854 1.058 809 761 679 679
P011 Burgerparticipatie 2 20 20 20 20 20
P051 Bedrijfsvoering 92 357 83 83 0 0
P061 Burgerzaken 760 682 706 659 659 659
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 279 51 51 51 51 51
P821 Eigendommen 279 51 51 51 51 51
Totaal Bestuur en ondersteuning -1.633 -2.349 -2.035 -2.072 -1.990 -1.990
Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
0.2 P061 Burgerzaken In de Kadernota 2021 is het meerjarig effect van de paspoortdip (cyclus, elke tien jaar) verwerkt. Deze dip werkt de komende jaren naar zijn hoogtepunt. Dit heeft effect op zowel de lasten als de baten. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de Begroting 2021
Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
0.1 P010 Bestuursorganen Voor het het thema 'Lochem vert 75 jaar bevrijding' is in 2020 incidenteel € 40.000 geraamd.
0.2 P061 Burgerzaken Zie de toelichting bij de baten.