4. Onderwijs

Programma items

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Activiteit

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Activiteit

Beleidsnota's