5. Sport, cultuur en recreatie

Programma items

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

Activiteit

5.3 Cultuurprestaties

Activiteit

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Activiteit

5.6 Media

Activiteit

5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Activiteit

Beleidsnota's