0. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

( bedragen x € 1.000)
Bestuur en ondersteuning Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten 2.837 450 371 603 419 419
0.1 Bestuur 2.215 1 1 1 1 1
0.2 Burgerzaken 432 405 326 558 374 374
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 190 45 45 45 45 45
Lasten 4.839 2.755 2.716 2.571 2.529 2.507
0.1 Bestuur 3.700 1.805 1.789 1.789 1.789 1.789
0.2 Burgerzaken 1.056 912 869 723 682 660
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 83 38 59 59 59 59
Totaal Bestuur en ondersteuning -2.003 -2.304 -2.345 -1.967 -2.110 -2.087
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
0.1 n.v.t.
0.2 In 2023 ramen we minder voor leges van reisdocumenten ( € 45.000), rijbewijzen (€ 14.000) en voor naturalisatie (€ 20.000).
0.3 n.v.t.
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022
0.1 Vanaf 2023 ramen we structureel € 10.000 hogere kapitaallasten. Dit komt door investeringen die we in 2022 afsluiten en waarvan de kapitaallasten in 2023 starten.
0.1 In 2022 namen we incidenteel € 34.000 op voor € 1 per inwoner voor Oekraïne.
0.1 Vanaf 2023 ramen we structureel € 48.000 meer uitgaven voor een vierde wethouder.
0.1 In 2022 namen we incidenteel € 17.000 op voor onderzoek Joods Vastgoed WOII.
0.1 In 2022 namen we incidenteel € 20.000 op voor ondersteuning project Stolpersteine.
0.2 In 2022 namen we incidenteel € 10.000 op voor zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP).
0.2 In 2023 ramen we minder voor het betalen van rijksleges voor rijksdocumenten (€ 20.000) en naturalisaties (€ 10.000).
0.3 Hogere uitgaven in 2023 worden voor € 21.000 veroorzaakt door een wijziging in kapitaallasten.