Inhoud

  • Uitgangspunten Bestuursrapportage 2020
  • Financieel meerjarenperspectief
  •  Financiële effecten Corona crisis
  • Per programma
  1.           Ontwikkelingen
  2.           Toelichting op afwijkingen zowel beleidsmatig als financieel
  • Afwijkingen investeringsprogramma (kredieten)
  • Risico's
  • Overzicht financiële mutaties