Meer
Publicatiedatum: 05-10-2018

Inhoud

Voorwoord

Bijgaand treft u de jaarstukken van 2017 aan. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het in de begroting 2017 vastgestelde beleid.
In de diverse onderdelen wordt een toelichting gegeven over het resultaat van 2017. Aanvullend op de jaarrekening heeft de gemeenteraad een erratum vastgesteld. Deze kunt u vinden onder de 'meer'-knop aan de rechterkant van het beeldscherm. Dit erratum betreft een wijziging in de balanspositie en heeft invloed op het resultaat. In het kort komt het erratum er op neer dat de balanspositie voor het onderdeel Jeugdhulp in de Jaarrekening 2017 niet correct is. Dit onderdeel betreft een inschattingspost, de zogenaamde post ‘Nog te betalen’. Deze post is in onze oorspronkelijke jaarrekening te hoog ingeschat. Nadere beschouwing laat zien dat deze post € 543.165 lager moet zijn. Dit resulteert daarmee ook in een voordeliger jaarrekeningresultaat, in plaats van een voordeel van € 5.643.152 na resultaatbestemming, wordt dit € 6.186.317 voordeel na resultaatbestemming.