Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, om gemeentebelastingen, deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen inclusief onvoorzien. De post onvoorzien is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting opgenomen zijn, maar lopende de uitvoering van het beleid noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. Wij hanteren hierbij de criteria van de drie O’s; onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

De algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.
De taakvelden zijn:

  • Treasury
  • Belastingen
  • OZB woningen
  • OZB niet-woningen
  • Parkeerbelasting
  • Belastingen overig
  • Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
  • Overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
Algemene Dekkingsmiddelen Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 56.715 51.774 53.989 55.694 57.131 58.693
0.5 Treasury 5.169 1.497 1.501 1.511 1.526 1.494
P320 Bedrijvigheid 454 451 449 447
P630 Samenlevingsopbouw 4 4 4 4
P820 Volkshuisvesting 48 48 48 48
P911 Geldleningen 927 940 957 926
P912 Beleggingen 69 69 69 69
0.61 OZB woningen 3.777 3.795 3.812 3.812 3.812 3.812
P920 Belastingen 3.812 3.812 3.812 3.812
P940 Lasten heff. inv.gem.belasting
0.62 OZB niet-woningen 1.355 1.448 1.448 1.448 1.448 1.448
P920 Belastingen 1.448 1.448 1.448 1.448
P940 Lasten heff. inv.gem.belasting
0.63 Parkeerbelasting 11 18 18 18 18 18
P214 Parkeren 18 18 18 18
0.64 Belastingen overig 3.424 56 71 71 71 71
P920 Belastingen 71 71 71 71
P940 Lasten heff. inv.gem.belasting
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.780 44.930 47.108 48.803 50.226 51.820
P921 Algemene uitkering gem.fonds 47.108 48.803 50.226 51.820
0.8 Overige baten en lasten 198 30 30 30 30 30
P630 Samenlevingsopbouw
P821 Eigendommen 30 30 30 30
P922 Algemene baten/lasten
Lasten 7.127 348 2.997 4.371 8.063 6.781
0.5 Treasury 2.127 830 529 502 461 417
P320 Bedrijvigheid
P630 Samenlevingsopbouw
P820 Volkshuisvesting
P911 Geldleningen 528 501 459 415
P912 Beleggingen 2 2 2 2
0.61 OZB woningen 412 319 304 305 310 310
P920 Belastingen 29 29 29 29
P940 Lasten heff. inv.gem.belasting 274 275 280 280
0.62 OZB niet-woningen 102 111 107 108 108 108
P920 Belastingen
P940 Lasten heff. inv.gem.belasting 107 108 108 108
0.63 Parkeerbelasting
P214 Parkeren
0.64 Belastingen overig 3.377 188 171 173 173 173
P920 Belastingen 11 11 11 11
P940 Lasten heff. inv.gem.belasting 160 162 162 162
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
P921 Algemene uitkering gem.fonds
0.8 Overige baten en lasten 1.109 -1.100 1.887 3.282 7.011 5.773
P630 Samenlevingsopbouw -81 -81 -81 -81
P821 Eigendommen 20 20 20 20
P922 Algemene baten/lasten 1.949 3.344 7.072 5.835
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 49.588 51.426 50.992 51.323 49.068 51.912