Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

Optimalisering dienstverlening Publiekscontacten / burgerzaken

Optimalisering dienstverlening Publiekscontacten / burgerzaken

Wat gaan we doen
In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het optimaliseren van werkprocessen en systemen. De directe dienstverlening, digitaal en aan de publieksbalie scoort goed en vraagt om een continu aandacht. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren hiervan, zoals modernisering Gemeentelijke Basisadministratie, project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, implementatie van Basis Registratie Personen (BRP) en applicaties iBurgerzaken, klantgeleidingssysteem, systeem voor identiteitscontrole en content beheer. Onze diensten en producten worden verder geoptimaliseerd. Enkele voorbeelden zijn de digitale volwassenheid van producten en de kwaliteit van software en werkprocessen. Kwalitatief slechte en niet up-to-date software bijvoorbeeld is een risico voor het gegevensbeheer, gegevensverlies en kan leiden tot imagoschade. Het doel is om de waardering van de (digitale) dienstverlening door burgers en ondernemers te verhogen. Uiteindelijk gaat het om verhoging van de kwaliteit van dienstverlening met grotere efficiency en betrouwbaarheid.

Wat kost het
Hiervoor is structureel budget nodig van € 12.000. Dit is opgenomen als nieuw beleid 2019.