3. Economie

Programma items

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?
We streven naar tevreden ondernemers en een goed ondernemersklimaat. Een groeiend aantal arbeidsplaatsen en mensen die mee kunnen doen. Dit doen we door het uitvoeren van de ‘Economische agenda’ en het ondersteunen van innovaties.

Kengetal

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Ambitie
2020

Realisatie
2020

Ambitie
2022

Aantal arbeidsplaatsen

14.290

14.840

15.000

15.180

15.200

In 2018 en 2019 steeg de werkgelegenheid. Voor de komende jaren verwachten we nagenoeg geen verdere toename. Door de effecten van corona gaan we uit van een stabiel aantal arbeidsplaatsen.

Activiteit

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?
We willen lokale en regionale bedrijven optimaal faciliteren in hun economische ontwikkeling. Dit doen we door het bieden van ruimte, zodat zij bij groei de kans hebben om in Lochem actief te blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?
Het zo goed en makkelijk mogelijk helpen van ondernemers door:

  • vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie;
  • het doelgericht ondersteunen; 
  • hulp te bieden bij het zoeken naar nuttige regelingen voor het bedrijf (subsidies, fondsen, regelgeving, e.d.).

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?
We willen een uitstekend voorbeeld zijn voor recreatie en toerisme in Nederland. Dit willen we zijn met meer overnachtingen en evenementen. En ook met het krijgen van naamsbekendheid en het bevorderen van het goede gevoel. Dit doen we door het promoten van de gemeente Lochem op het gebied van economie, recreatie en toerisme. We werken daarvoor nauw samen met de andere gemeenten in de Achterhoek.

Kengetal

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Ambitie
2020

Realisatie
2020

Ambitie
2022

Aantal toeristische overnachtingen

401.396

525.614

420.000

476.066*

520.000

* Op het moment van opstellen van de begroting 2022 zijn bijna alle aangiftes ontvangen. In genoemd aantal zit een kleine schatting.

Door corona hadden de verblijfsaccommodaties een mindere bezetting.
We zagen in 2019 een forse stijging van het aantal overnachtingen. Door alle coronamaatregelen halen we die aantallen niet in 2020. Ook in 2021 beperken coronamaatregelen de overnachtingscijfers. Tegelijkertijd blijven veel toeristen in eigen land en zitten daardoor, met name in het hoogseizoen, veel accommodaties (voor zover mogelijk) vol. Helaas is het niet overal mogelijk om met een volle bezetting te draaien vanwege bijvoorbeeld 1,5-meter-afstand maatregel. Ook hebben sommige locaties de beperking van maximale groepsgrootte lang gevoeld/voelen zij deze indirect nog steeds. Denk aan groepsaccommodaties en locaties waarvoor de overnachtende gasten komen voor cursussen/congressen.

Hoe 2022 verloopt is onzeker. We verwachten de komende jaren een groei in het aantal overnachtingen, doordat meer mensen op vakantie gaan in eigen land. Nieuwe coronamaatregelen of een verlenging van de coronamaatregelen heeft invloed op deze groei.

Activiteit

Beleidsnota's