2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma items

2.1 Verkeer en vervoer

Activiteit

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

Activiteit

2.4 Economische havens en waterwegen

Activiteit

2.5 Openbaar vervoer

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Nota’s van de Provincie

Omgevingsvisie Gelderland (2013-2014)

Nota’s van de regio Stedendriehoek

Fietsvisie Stedendriehoek (2012)
Mobiliteitsagenda Stedendriehoek (2013)
Verkenning snelle fietsroute Deventer – Zutphen (2017)

Nota’s Havenbedrijf

• Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030
•  Bedrijfsplan 2018-2021

Nota’s van de gemeente

Geluidsnota Lochem 
Beleid Hogere grenswaardeprocedure
Nota Mobiliteit (2008)
Ruimtelijke structuurvisie Lochem 2012-2020 (2012)
• Beheer op basis van wegcategorisering(2018)
• Beleidsplan Licht in de openbare ruimte (2020)
Actualisatie Nota mobiliteit (2017)
• Nota parkeernormen gemeente Lochem (2020)