Meer
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud

3. Economie

Programma items

Programma items

Uitvoeren van de Economische agenda en het ondersteunen van innovaties met als doel tevreden ondernemers/ondernemersklimaat, groeiend aantal arbeidsplaatsen en minder mensen langs de kant.


Kengetal

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal arbeidsplaatsen

13.880

14.040

14.750

15.000

15.250

Programma items

Het bieden van ruimte aan lokale en regionale bedrijven zodat zij optimaal gefaciliteerd worden in hun economische ontwikkeling en zij bij groei de kans hebben om in Lochem actief te blijven.

Programma items

Het zo goed en efficiënt mogelijk faciliteren van ondernemers door het bieden van vaste aanspreekpunten binnen de gemeentelijke organisatie en het doelgericht ondersteunen door middel van bedrijfsregelingen en bij het zoeken naar relevante bedrijfsregelingen (subsidies, fondsen, regelgeving, e.d.).

Programma items

Het promoten van de gemeente Lochem op zowel economisch als recreatief- en toeristisch gebied. Met als doel toonaangevend in recreatie en toerisme in Nederland, door meer overnachtingen, evenementen, naamsbekendheid en goede gevoel.


Kengetallen

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Ambitie 2018

Ambitie 2020

Ambitie 2022

Aantal toeristische overnachtingen

373.777

351.811

nvt

nvt

nvt

Er is momenteel nog geen beleid gericht op het aantal toeristische overnachtingen waardoor er geen ambitiewaarden zijn opgenomen.

Beleidsnota's

 • Nota Grondbeleid 2017-2020 (2018) met addendum winstneming
 • Regionale Economische visie
 • Regionale Planning bedrijventerreinen
 • Economische agenda 2017-2018 (2016)
 • Bestemmingsplannen kernen en buitengebied (2007-2013)
 • Beleidskader Functieverandering Lochem 2011
 • Nota Ruimte
 • Ruimtelijke verordening
 • Regionale structuurvisie Stedendriehoek (bundelingsgebied en de Voorlanden)
 • Integrale ruimtelijke structuurvisie (2013)
 • Toekomstvisie
 • Masterplan Etalage naar de Toekomst (2009)

 

Wat kost het?

- = nadeel (bedragen x € 1.000)
3 - Economie Werkelijk Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten 5.766 1.810 1.451 1.427 3.924 1.427
3.1 Economische ontwikkeling 50 26 3 3 3 3
P320 Bedrijvigheid 3 3 3 3
P723 Milieubeheer
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.915 916 700 677 3.174 677
P320 Bedrijvigheid
P821 Eigendommen 26 3 3 3
P830 Grondzaken 674 674 3.171 674
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 41 43 43 43 43 43
P320 Bedrijvigheid 43 43 43 43
3.4 Economische promotie 759 824 704 704 704 704
P040 Bestuursondersteuning
P564 Toerisme 1 1 1 1
P920 Belastingen 702 702 702 702
Lasten 3.832 1.995 1.240 1.240 1.230 1.229
3.1 Economische ontwikkeling 360 330 216 216 206 206
P320 Bedrijvigheid 216 216 206 206
P723 Milieubeheer
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.157 767 755 755 754 754
P320 Bedrijvigheid
P821 Eigendommen 77 77 76 76
P830 Grondzaken 678 678 678 678
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 61 151 51 51 51 51
P320 Bedrijvigheid 51 51 51 51
3.4 Economische promotie 253 748 219 219 219 219
P040 Bestuursondersteuning
P320 Bedrijvigheid 32 32 32 32
P564 Toerisme 187 187 187 187
P920 Belastingen
Totaal 3 - Economie 1.935 -185 210 187 2.694 198