Afwijkingen investeringsprogramma (projecten)

Kredieten en projecten

Progr.

Projectnaam

Toelichting

Afsluiten

2

Traverse Eefde-zuid

Door prijsstijgingen van producten wordt dit project duurder. Exacte bedrag is nog niet duidelijk. Onderhandelingen met de aannemer vinden plaats.

Daar staat tegenover dat we in 2022 een subsidie ontvingen van het Rijk van € 295.000 voor maatregelen die we treffen op het gebied van klimaatadaptatie.

n.v.t.

2

Realisatie herinrichting Lochemseweg in bebouwde kom Epse naar 30-zone

We namen in 2022 de Lochemseweg in Epse over van de provincie Gelderland. We ontvingen hiervoor een bedrag van € 53.000

n.v.t.