Uitgangspunten

  • Activiteiten in Begroting 2022 zijn leidraad
  • Let ook op de activiteiten in 20212uit de Kadernota 2023
  • Afwijkingenrapportage op de 3 W-vragen
    - Wat willen we bereiken?
    - Wat gaan we daarvoor doen?
    - Wat mag het kosten?
  • Peildatum is 1 september 2022 met doorkijk naar einde van het jaar
Kaderstellen Controleren
    Bijstellen/bijsturen Verantwoorden
Kadernota                  Programmabegroting Bestuursrapportage Programmarekening
Juli (t-1) November (t-1) Oktober (t) Juni (t+1)