Nieuwe risico's

Progr.

Risico

Toelichting

Financiële gevolgen

NIEUWAlg. Midd.

Prijsstijgingen en onzekerheid van levering

Gezien de  ontstane onzekerheid over prijsstijgingen en marktontwikkelingen is het wenselijk hiervoor een structureel risicobedrag op te nemen. Ook voor de komende jaren omdat aflopende contracten weer verlengd of opnieuw aanbesteed moeten worden.

Bruto  € 800.000, aannemelijk 40 - 60%, Totaal  400.000