Afwijkingen investeringsprogramma (projecten)

Kredieten en projecten

 

Programma Projectnaam Toelichting Afsluiten
2 Vervangen duiker Holterweg (Laren) In de periode 2012/2013 inspecteerden we alle kunstwerken. Naar aanleiding van geconstateerde schades aan de duiker in de Holterweg is in 2017 een uitvoerige inspectie uitgevoerd. In juli 2021 is opnieuw een inspectie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat kwaliteit van de duiker versneld achteruit is gegaan. Het risico op instorten is hierdoor zo snel toegenomen dat er direct verkeersmaatregelen zijn getroffen. Hierdoor kan er maar maximaal 1 voertuig over de duiker rijden waardoor de aslast wordt beperkt. De duiker moeten we dit jaar nog vervangen. €201.000