Financieel meerjarenperspectief

Financieel meerjarenperspectief

 

Bedragen in €                                                                                                                                                                                                                                  - = nadeel
  2021 2022 2023 2024 2025
Saldo Begroting 2021 -483.000 -1.459.000 -827.000 -268.000 -268.000
Onttrekking aan Algemene Reserve Begroting 2021 483.000 1.459.000 827.000 278.000 0
Saldo 0 0 0 10.000 -268.000
Amendement handhaving kwaliteit buitenruimte     -60.000 -60.000 -60.000
Begrotingssaldo 2021 na amendement 0 0 -60.000 -50.000 -328.000
Raadsbesluiten t/m Kadernota 2022 -116.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Saldo na raadsbesluiten t/m Kadernota 2022 -116.000 8.000 -52.000 -42.000 -320.000
Saldo Kadernota 2022 1.494.500 -439.000 154.000 -15.000 704.000
Onttrekking Algemene Reserve -483.000 439.000      
Saldo Kadernota 2022 1.011.500 0 154.000 -15.000 704.000
Moties en amendementen Kadernota 2022   -40.000 -10.000 260.000 260.000
Saldo Kadernota 2022 na moties en amendementen 1.011.500 -40.000 144.000 245.000 964.000
Bestuursrapportage 2021 704.000 1.160.000 405.000  2.000  -722.000
 Saldo na Bestuursrapportage 2021 1.715.500  1.120.000  549.000 247.000  242.000