Uitgangspunten Burap 2021

Uitgangspunten Burap 2021

  • Activiteiten in Begroting 2021 zijn leidraad
  • Let ook op de activiteiten in 2021 uit de Kadernota 2022
  • Afwijkingenrapportage op de 3 W-vragen
    - Wat willen we bereiken?
    - Wat gaan we daarvoor doen?
    - Wat mag het kosten?
  • Peildatum is 1 september 2021 met doorkijk naar einde van het jaar