Afwijkingen investeringsprogramma (projecten)

Kredieten en projecten

 

Programma Projectnaam Toelichting Afsluiten
0 Digitale agenda

Bij de vaststelling van de Kadernota 2021 is bij amendement besloten om structureel maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen voor nieuw beleid binnen de Digitale Agenda. Na herprioritering sluiten we kredieten digitale agenda 2019-2022 (deels) af. De bespaarde kapitaallasten zette we in voor de Digitale Agenda voor de komende jaren.

€225.000