Risico's

Risico's

 

Progr Risico Toelichting Financiële gevolgen 
2

Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen

De kostenramingen zijn door ProRail bijgesteld. Een deel van deze kosten komt ten laste van de gemeente Lochem. Het budget voor uitvoering is opgehoogd naar € 887.500. Het risicobedrag is verlaagd van netto € 443.750 naar € 275.000. Er loopt nog een aanvullende subsidieaanvraag bij de provincie.

€ 550.000 * 50% =€ 275.000 (I)

3 Toeristenbelasting

Het is nog onduidelijk hoeveel opbrengsten we mis lopen en of we volledige compensatie van het RIjk ontvangen.

€ 167.000 * 50% = € 83.500 (I) 

6 Claim leverancier hulpmiddelen

Niet te vorderen claim in verband met niet nakomen Social Return verplichtingen door leverancier.

€ 60.000 * 70% = € 42.000 (I)