Planning & Control cyclus

Planning & Control cyclus

Kaderstellen Controleren
    Bijstellen/bijsturen Verantwoorden
Kadernota                  Programmabegroting Bestuursrapportage Programmarekening
Juli (t-1) November (t-1) Oktober (t) Juni (t+1)