Uitgangspunten Burap 2020

Uitgangspunten Burap 2020

 • Activiteiten in Begroting 2020 zijn leidraad
 • Activiteiten in 2020 uit de Kadernota 2021
 • Afwijkingenrapportage op de 3 W-vragen
  - Wat willen we bereiken?
  - Wat gaan we daarvoor doen?
  - Wat mag het kosten?
 • Septembercirculaire 2020 (niet verwerkt)
 • Peildatum is 1 september 2020 met doorkijk naar einde van het jaar