Bijlage 2 - Overzicht huidige taakstellingen

Bedragen in €
nr. Progr. Taakstellingen I / S 2022 2023 2024 2025 2026 Status
1 5 Zwembaden S 60.000 60.000 60.000 60.000
2 5 MOP/accommodaties S 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000
3 2 Industriehaven; Onderhouden en vervangingen kades, structureel onderhoudsbudget S p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
4 8 Wonen met een plus S 18.000 18.000 18.000 18.000
5 7 Begraafplaatsen S 100.000 100.000 100.000 100.000
6 6 Gehandicaptenparkeerkaart S 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 0 Ondersteuning accommodaties S 30.000 30.000 30.000
8 6 Besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda S 100.000 200.000 200.000 200.000
9 0 Minimaliseren dienstverlening; loket Gorssel S 32.000 32.000 32.000
10 0 Leges evenementen S 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
11 6 Afname uitgaven begeleiding Wmo S 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
12 6 Huishoudelijke hulp S 90.000 85.000 85.000 85.000 85.000
13 6 Jeugdhulp PGB S 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 v
14 6 Jeugdhulp uitvoeringskosten S 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 v
15 7 Innovatiebudget route naar klimaatneutraliteit S 20.000 20.000 20.000
16 0 Terugverdieneffect Digitale Agenda S 35.000 40.000 145.000 145.000 145.000
Totaal lopende bezuinigingsvoorstellen 410.000 678.000 965.000 965.000 965.000
v de taakstellingen met een 'v' zijn definitief (structureel) ingevuld en nemen we een volgende keer niet meer op in de het voortgangsoverzicht.

Toelichting