Bijlage 4 - Meerjarig overzicht reserves

Reserve Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde
01-01-2022 deringen deringen 01-01-2023 deringen deringen 01-01-2024 deringen deringen 01-01-2025 deringen deringen 01-01-2026 deringen deringen 01-01-2027
1. Algemene reserve I 28.753.353 470.000 2.645.000 26.578.353 950.000 1.182.000 26.346.353 22.000 378.000 25.990.353 - - 25.990.353 - - 25.990.353
Specificatie mutaties algemene reserve:
Begrotingstekort 1.459.000 827.000 278.000
Omgevingswet 698.000
Sport, bewegen en leefstijl (motie 3.3 KN2021) 63.000 63.000
Vervallen bijdrage JOGG (KN2023) 10.000- 10.000-
Afwaarderen boekwaarde huidige schoolgebouwen Laren 75.000
Winsten grondexploitaties 470.000 950.000
Overheveling budgetten (burap 2020) 30.000
Overheveling budgetten (kadernota 2022) 49.000 107.000 22.000
Innovatiebudget klimaatneutraliteit (amendement KN 2022) 20.000 20.000
Overheveling budgetten (jaarrekening 2020) 75.000
Overheveling budgetten (burap 2021) 77.000
Amendement preventienota uitvoeren (begroting 2022) 100.000 100.000 100.000
Motie Inwonersinitiatief Toegankelijkheid (Begroting 2022) 50.000
Steun voor inwoners van Oekraïne (motie vreemd aan de orde) 34.000
Bestemmingsreserves 30.645.176 477.794 4.418.054 26.704.917 126.257 1.521.223 25.309.950 120.429 1.385.926 24.044.454 114.602 1.371.770 22.787.286 108.816 1.279.948 21.616.154
2. Rondweg Lochem I 2.054.470 - 2.000.000 54.470 - 54.470 - - - - - - - - - -
3. Afvalstoffenheffing I 245.000 - 245.000 - - - - - - - - - - - - -
4. Wonen I 61.033 - 50.090 10.943 - - 10.943 - - 10.943 - - 10.943 - - 10.943
5. Transformatie Kop van Oost I 46.144 - - 46.144 - - 46.144 - - 46.144 - - 46.144 - - 46.144
6. Functiegericht wegbeheer I 600.000 - 100.000 500.000 - 100.000 400.000 - 100.000 300.000 - 100.000 200.000 - 100.000 100.000
7. Corona I 894.059 149.000 723.500 319.559 - 75.000 244.559 - - 244.559 - - 244.559 - - 244.559
8. Sportvoorzieningen I 500.000 - - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 - - 500.000
9. Kapitaallasten (BBV) S 26.244.470 328.794 1.299.464 25.273.801 126.257 1.291.753 24.108.304 120.429 1.285.926 22.942.808 114.602 1.271.770 21.785.640 108.816 1.179.948 20.714.508
Totaal reserves 59.398.529 947.794 7.063.054 53.283.270 1.076.257 2.703.223 51.656.303 142.429 1.763.926 50.034.807 114.602 1.371.770 48.777.639 108.816 1.279.948 47.606.507